Mašek, Kočí, Aujezdský a Nosko & Partners se stávají MKA Nosko
Více
Novinky

Odpovědi na dotazy čtenářů

25. 5. 2005
Jedna minuta čtení

Na žádost redakce Živě připravila naše kancelář odpovědi na nejzajímavější právní dotazy čtenářů tohoto serveru. Otázky se vztahovaly zejména k oblasti právních vztahů souvisejících s informačními technologiemi a nejvíce jsme se tedy zabývali právními aspekty licenčních smluv k software, problematikou ochrany autorských děl či odpovědností poskytovatelů služeb v oblasti internetu. Server Živě je provozován společností Computer Press Media, a. s.