Novinky

Odpovědi na dotazy čtenářů

25. 5. 2005
Jedna minuta čtení

Na žádost redakce Živě připravila naše kancelář odpovědi na nejzajímavější právní dotazy čtenářů tohoto serveru. Otázky se vztahovaly zejména k oblasti právních vztahů souvisejících s informačními technologiemi a nejvíce jsme se tedy zabývali právními aspekty licenčních smluv k software, problematikou ochrany autorských děl či odpovědností poskytovatelů služeb v oblasti internetu. Server Živě je provozován společností Computer Press Media, a. s.