Novinky

Novelizace nákladové vyhlášky

29. 2. 2012
Jedna minuta čtení

Upozorňujeme klienty, že minulý týden byla přijata novela vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení s tím, že nabude účinnosti dne 1. března 2012.

Novelou dochází ke snížení odměny ve sporech, v nichž je předmětem řízení zaplacení nižší peněžité částky.