Novinky

Neoprávněné zeměpisné blokování (nařízení)

9. 3. 2020
Jedna minuta čtení

V právním oběžníku č. 4/2018 jsme se blíže věnovali v té době nově přijatému nařízení EU upravujícímu problematiku tzv. geoblockingu, tedy Nařízení (EU) 2018/302 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES. S tímto textem se nyní můžete seznámit v sekci články.