Novinky

Právní vztahy k počítačovým programům

10. 4. 2009
Jedna minuta čtení

Na serveru ROOT byl zveřejněn publikace partnera naší advokátní kanceláře Josefa Aujezdského zabývající „právem k software“ ze systematického pohledu. Právní otázky související s počítačovými programy jsou v současnosti spíše na pokraji zájmu právní teorie, přestože se jedná o oblast hospodářsky jistě významnou. Pokud je nám známo, nebyla právní problematika počítačových programů v českém prostředí doposud takto komplexně zpracována.

Práce je rozdělena na tři části, z nichž první obsahuje základní informace ohledně volně šiřitelných počítačových programů a je tedy určena zejména čtenářům, kteří s touto problematikou nepřišli prozatím blíže do styku. Druhá část práce je věnována obecnému výkladu právní problematiky související s free software, open-source software a počítačovými programy vůbec. Třetí část pak přímo navazuje na část druhou a obsahuje právní komentář k několika licenčním podmínkám používaným při distribuci free software.

Článek související se zveřejněným textem pak naleznete zde.