Novinky

Definitivní potvrzení účinnosti NOZ od 1.1.2014

28. 11. 2013
Jedna minuta čtení

Ve středu 27.11.2013 schválila nově ustavená Poslanecká sněmovna České republiky zákonná opatření senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací a o dani z nabytí nemovitých věcí za účelem přizpůsobení daňových zákonů novému občanskému zákoníku.

Současně bylo schváleno i doprovodné usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna České republiky konstatuje, že účinnost nového občanského zákoníku byla stanovena nepřiměřeně brzy, ale bohužel ani zkrácený legislativní proces již neumožňuje její odklad. Dále jsou konstatovány rozsáhlá diskontinuita, nedostatečná příprava na aplikaci nového občanského zákoníku v praxi, nedůsledná provázanost s ostatními právními předpisy, pravděpodobné snížení právní jistoty občanů a zároveň zvýšení nepředvídatelnosti soudních rozhodnutí. S ohledem na tyto problémy apeluje Poslanecká sněmovna v doprovodném usnesení na vládu, aby provedla analýzu nového občanského zákoníku a navrhla novelu odstraňující jeho nejvážnější problémy, nedostatky a nejasnosti, a to nejpozději do konce roku 2014.

Tímto je po období nejistoty definitivně potvrzena účinnost nového občanského zákoníku od 1.1.2014.