Novinky

Novela autorského zákona

22. 5. 2006
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byl vyhlášen a zároveň nabyl účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a některé další zákony. Jedná se o rozsáhlou novelu autorského zákona, jež kromě některých formulačních změn přináší i důležité změny věcné. Podrobnější informace o dopadech této novely na právní vztahy k počítačovým programům budete moci nalézt v připravovaném článku naší kanceláře.