Novinky

Dohoda o vině a trestu

24. 9. 2012
Jedna minuta čtení

Dne 1.9.2012 nabyla účinnosti novela trestního řádu, která zavádí nový institut dohody o vině a trestu. Smyslem dohody o vině a trestu je zjednodušit, zrychlit a zefektivnit trestní řízení, přičemž pro možnost jejího uplatnění jsou stanoveny podmínky, který by měly zamezit jejímu případnému zneužití a zároveň dbá i na ochranu práv poškozených.

Podrobně se aspekty dohody o vině a trestu zabývá článek kolegyně Zuzany Křivánkové zveřejněný v sekci Články.