Novinky

Zákon o pojistné smlouvě

5. 2. 2004
Jedna minuta čtení

Dnešního dne vstoupil v platnost zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), který mimo jiné nahrazuje hlavu patnáctou osmé části občanského zákoníku upravující pojistnou smlouvu. Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2005, vyjma několika ustanovení, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. V souvislosti s tímto předpisem byla přijata rozsáhlá novela zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a dále byl přijat nový zákon č. 38/2004 Sb.o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), který nabývá účinnosti ke stejnému dni jako zákon o pojistné smlouvě.