Novinky

Jak je to s odpovědností za vady software?

7. 10. 2008
Jedna minuta čtení

Na serveru Lupa byl dnes uveřejněn článek zabývající se problematikou odpovědnosti za vady software a související otázkou odpovědnosti za škodu vzniklé v důsledku vad software. Tato problematika není českou právní teorií ani praxí doposud příliš reflektována a jedná se tak o jeden z mála příspěvků na toto téma.