Novinky

Vyhláška provádějící autorský zákon

10. 11. 2006
Jedna minuta čtení

Ve Sbírce zákonů byla dnes pod číslem 488/2006 Sb.publikována vyhláška Ministerstva kultury, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. Vyhláška provádí § 25 odst. 7 autorského zákona a stanoví mimo jiné výši autorské odměny náležející kolektivnímu správci práv v případech prodeje přístrojů ke zhotovování tištěných rozmnoženin (kopírky), nenahraných nosičů dat a přístrojů sloužících ke zhotovování rozmnoženin záznamů.