Novinky

Novela autorského zákona a počítačové programy

23. 5. 2006
Jedna minuta čtení

V souvislosti s účinností novely autorského zákona byl na serveru Živě uveřejněn nový článek z dílny naší kanceláře, jenž se zabývá některými změnami autorského zákona ve vztahu k software. Příspěvek zmiňuje zejména novinky související s uzavíráním smluv v oblasti autorského práva, otázky užití počítačového programu pro osobní potřebu a problematiku tzv. oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu.