Novinky

Informační povinnost o nemožnosti odstoupení od smlouvy spotřebitelem

21. 1. 2023
Jedna minuta čtení

Již s velkým předstihem jsme se zabývali jednotlivými body nedávné novelizace občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, jež nabyla účinnosti 6. ledna 2023. Jedním s takových témat byla i problematika zapracování ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. k) směrnice o právech spotřebitelů do českého právního řádu. Toto ustanovení zakotvuje informační povinnost obchodníka vůči spotřebiteli ohledně nemožnosti odstoupit od kupní smlouvy u určitých druhů zboží. Blíže jsme se mu věnovali v našem právním oběžníku č. 01/2021.