Novinky

Rozhodnutí SDEU ve věci slewo (C‑430/17)

19. 3. 2021
Jedna minuta čtení

V sekci publikace naší webové stránky byl zveřejněn nový příspěvek, který je věnován rozhodnutí SDEU ve věci slewo//schlafen leben wohnen GmbH vs Sascha Ledowski (C‑430/17). Předmětem tohoto rozsudku byla interpretace čl. 16 písm. e) směrnice o právech spotřebitelů, jež upravuje jednu z výjimek, kdy spotřebitel nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené distančně. Konkrétně se jedná o situace, kdy jde „o dodání zboží v uzavřeném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které spotřebitel z tohoto obalu vyňal…“