Články
Občanské právo
Sdílet

Rozhodnutí SDEU ve věci slewo//schlafen leben wohnen GmbH vs Sascha Ledowski (C‑430/17)

20. 3. 2021
3 minuty čtení

V tomto právním oběžníku se budeme blíže věnovat nedávnému rozsudku Soudního dvora EU, který se zabýval i v českém prostředí velmi populární problematikou odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem (bez uvedení důvodu). V tomto případě šlo konkrétně o výklad ustanovení čl. 16 písm. e) směrnice o právech spotřebitelů, jež stanoví, že „členské státy nestanoví právo odstoupit od smlouvy … v případě smluv uzavřených na dálku …, pokud jde o dodání zboží v uzavřeném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které spotřebitel z tohoto obalu vyňal…“ Nikoliv zcela věrným provedením směrnice je v České republice ustanovení § 1837 písm. g) občanského zákoníku. To stanoví, že: „spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy …o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit…“

O co v této věci šlo? Pan Sascha Ledowski jako kupující si na webových stránkách společnosti slewo//schlafen leben wohnen GmbH objednal matraci k soukromým účelům. Při dodání byla matrace opatřena ochrannou fólií, kterou kupující následně odstranil. Následně prostřednictvím elektronické pošty pan Ledowski odstoupil od smlouvy a žádal prodávajícího o zařízení zpětné dopravy zboží a o její úhradu. Vzhledem k tomu, že prodávající této žádosti nevyhověl a ani nevrátil kupujícímu kupní cenu zboží, podal pan Ledowski žalobu u okresního soudu v Mohuči. V rámci řízení o opravném prostředku zahájeném společností slewo//schlafen leben wohnen GmbH měl odvolací německý soud za to, že řešení tohoto sporu závisí mimo jiné na výkladu ustanovení v čl. 16 písm. e) směrnice o právech spotřebitelů. Konkrétně německý soud položil SDEU otázku, zdali mezi zboží, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, patří také zboží, které sice může při určeném způsobu použití přijít do přímého kontaktu s lidským tělem, avšak které lze po vhodném vyčištění obchodníkem uvést znovu do prodeje (jako například matrace).

V předmětném rozhodnutí zaujal SDEU stanovisko, že právo odstoupit od smlouvy spotřebitelem může být vyloučeno „pouze tehdy, když je zboží po vybalení s konečnou platností v takovém stavu, že již nemůže být uvedeno na trh, a to ze skutečných důvodů ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, neboť kvůli povaze dotčeného zboží je nemožné, aby obchodník přijal opatření umožňující zboží znovu prodat, aniž by to narušilo některý z těchto požadavků.“ K tomuto závěru vedlo soud mimo jiné to, že „matrace vrácená spotřebitelem poté, co byla rozbalena, a tudíž potenciálně použita, není v žádném případě s konečnou platností zbavena způsobilosti být předmětem obchodu, jak dokládá používání hotelových lůžek různými hosty, existence trhu s použitými matracemi, jakož i možnost nechat použité matrace vyčistit.“ Podle názoru soudu lze matrace „srovnávat s oblečením, jehož vrácení obchodníkovi je výslovně předvídáno, a to též po případném vyzkoušení, které zahrnuje přímý kontakt oblečení s tělem, jelikož je možné předpokládat, že takové zboží může být následně vráceno do prodeje, aniž je ohroženo zdraví nebo hygiena.“

V rámci předmětného rozhodnutí se SDEU zabýval i některými dalšími zajímavými právními otázkami souvisejícími s tímto případem, včetně výkladu pojmu zboží „v uzavřeném obalu“ apod. Tyto závěry soudu mohou mít určité dopady i do praxe těch obchodníků, jež se zabývají prodejem zboží obdobného charakteru. Budeme se jim věnovat v některém z budoucích právních oběžníků.

 

Josef Aujezdský, advokát

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 4/2019 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Občanské právo

Rozsudek SDEU Fuhrmann-2-GmbH v B. (C 249/21) - objednávkové tlačítko

30. 12. 2023

>
Občanské právo

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023

>