Novinky

Rozsudek SDEU ve věci Tiketa (C-536/20) – plnění informačních povinností obchodníkem

3. 12. 2023
Jedna minuta čtení

V rámci právního oběžníku č. 02/2022 jsme se blíže věnovali rozsudku Soudního dvora EU, v rámci kterého byly řešeny předběžné otázky položené Nejvyšším soudem Litvy ohledně výkladu některých ustanovení směrnice o právech spotřebitelů. Podle názoru SDEU je rozsáhlé předsmluvní informační povinnosti obchodníka vůči spotřebiteli možné plnit prostřednictvím obchodních podmínek umístěných na webových stránkách, a to za předpokladu, že jsou tyto informace jasné a srozumitelné a že takové obchodní podmínky jsou odsouhlaseny spotřebitelem prostřednictvím check-boxu.