Novinky

Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení

15. 6. 2004
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byl pod číslem 360/2004 Sb.publikován nový zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS). Zákon upravuje právní poměry evropského hospodářského zájmového sdružení dle nařízení Rady EHS č. 2137/85 ze dne 25.7.1985 a stanoví použitelnost některých ustanovení českého právního řádu na toto sdružení. Zákon dále novelizuje obchodní zákoník a zákon o daních z příjmů.