Novinky

Novela trestního zákona a trestního řádu

22. 10. 2004
Jedna minuta čtení

Dnešního dne vstoupil v platnost i účinnost zákon č. 537/2004 Sb., kterým se mění trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.). Současně s touto novelou trestního zákona byl ve sbírce listin publikován i zákon č. 539/2004 Sb., který novelizuje trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.).