Novinky

Nároky stran při průtazích v soudním řízení

28. 12. 2011
Jedna minuta čtení

Naše advokátní kancelář pravidelně zastupuje klienty, kteří uplatňují po státu škodu jim způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. V současné době činí celková výše uplatněných nároků více než 50 milionů korun.

Část těchto nároků představuje i uplatněné přiměřené zadostiučinění za průtahy v řízení před soudem. Podle ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva je za nejzazší hranici pro délku řízení pokládána doba tří a půl let (do doby řízení je třeba započítat i případné řízení o dovolání a o kasační či ústavní stížnosti). Dle stanoviska Nejvyššího soudu vychází výše přiměřeného zadostiučinění obecně z částky mezi 15 000 Kč až 20 000 Kč za jeden rok řízení. Přiměřené zadostiučinění za nemateriální újmu se zpravidla poskytuje i právnickým osobám.

V uvedených případech uplatňování škody po České republice zastupuje naše advokátní kancelář klienty i za tzv. podílovou odměnu závislou na výsledku sporu.