Novinky

Registrační pokladny a internetoví obchodníci

9. 11. 2006
Jedna minuta čtení

Do sekce články naší webové stránky byl přidán příspěvek zabývající se problematikou registračních pokladen a on-line prodeje. Legislativním procesem právě prochází novela zákona o registračních pokladnách (zákon č. 215/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jež by měla přinést odložení lhůty pro splnění povinností vyplývající z toho zákona pro jednotlivé obchodníky. Ani tato novelizace však nepřináší odstranění výkladových problémů tohoto předpisu, které jsou způsobeny opomenutím existence internetového prodeje v jeho ustanoveních. Právě těmto otázkám se věnuje náš článek.