Novinky

Nová právní úprava postihu domácího násilí

7. 10. 2004
Jedna minuta čtení

V časopise Rodina a právo č. 8/2004 vyšel nový článek Mgr. Daniela Maška zabývající se novelou trestního zákona č. 91/2004, která rozšířila možnost trestněprávního postihu domácího násilí.