Novinky

Novelizovaný autorský zákon - otázky a odpovědi

13. 7. 2006
Jedna minuta čtení

Pro společnost Computer Press, a. s. provozující server Živě připravila naše kancelář odpovědi na dotazy související s novelou autorského zákona. Dotazy redakce se týkaly zejména problematiky zhotovování rozmnoženin autorských děl pro osobní potřebu a právní úpravy tzv. účinných technických prostředků ochrany práv.