Novinky

Podstatné změny v živnostenském podnikání

30. 4. 2008
Jedna minuta čtení

Podstatná novela živnostenského zákona byla publikována ve Sbírce zákonů dne 17. dubna 2008 pod č. 130/2008. Nová právní úprava by měla zjednodušit vstup do živnostenského podnikání a snížit administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenskými úřady. Mezi podstatné změny patří např. zavedení jedné volné živnosti s povinností podnikatele oznámit obor činnosti, kterou bude v rámci oprávnění vykonávat, či stanovení lhůty pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku, která činí 5 dní.