Novinky

Nový školský zákon

10. 11. 2004
Jedna minuta čtení

Dne 10. listopadu 2004 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Předpis nabude účinnosti (s výjimkou některých jeho ustanovení) dne 1. ledna 2005.