Novinky

Práva na soudní ochranu a náhrada nákladů řízení

16. 7. 2009
Jedna minuta čtení

Ústavní soud ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Tomáše Peciny, zastoupeného advokátem Petrem Kočím, rozhodl o zrušení rozsudků Městského soudu v Praze ve výrocích o nákladech řízení poté, kdy shledal, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Stěžovatel v ústavní stížnosti namítal, že mu napadenými rozhodnutími byla přiznána toliko náhrada nákladů spočívající v zaplacených soudních poplatcích, nikoliv však již náklady jeho právního zastoupení v těchto řízeních, a to aniž by soud - ve vztahu k nim - své rozhodnutí jakkoliv odůvodnil. Ústavní soud došel k závěru, že i rozhodnutí týkající se náhrady nákladů řízení mají potenciál, jde-li o vadnost kvalifikovanou, svým významem zasáhnout do sféry práva účastníka na efektivní soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny, resp. i do práva vlastnit majetek dle čl. 11 Listiny.