Mašek, Kočí, Aujezdský a Nosko & Partners se stávají MKA Nosko
Více
Novinky

Komu „patří“ software vytvořený na objednávku?

20. 9. 2004
Jedna minuta čtení

Na serveru Lupa byl uveřejněn článek zabývající se problematikou výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu zhotovovanému na základě smlouvy o dílo. Článek vytvořený pracovníkem naší kanceláře dále nastiňuje otázku tzv. zaměstnaneckého díla dle autorského zákonu.