Novinky

Komu „patří“ software vytvořený na objednávku?

20. 9. 2004
Jedna minuta čtení

Na serveru Lupa byl uveřejněn článek zabývající se problematikou výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu zhotovovanému na základě smlouvy o dílo. Článek vytvořený pracovníkem naší kanceláře dále nastiňuje otázku tzv. zaměstnaneckého díla dle autorského zákonu.