Novinky

DSA (Digital Services Act) a DMA (Digital Markets Act)

22. 1. 2021
Jedna minuta čtení

Evropská Komise předložila návrhy nařízení DSA (Digital Services Act) a DMA (Digital Markets Act), které řadí do takzvaného digitálního balíčku. DMA je nadcházející nařízení, které cílí na velmi úzký počet subjektů. Je zaměřeno na technologické společnosti s dominantním postavením na trhu. Takové společnosti DMA vymezuje jako tzv. gatekeepery a stanoví jim nové povinnosti. Příkladem může být určité omezení nakládání s osobními údaji, povinnost povolit odinstalování předinstalovaných aplikací nebo zákaz upřednostňování vlastních služeb v rámci poskytovaného vyhledávání.

Oproti DMA je nařízení DSA širšího zaměření. Mělo by se tak do budoucna vztahovat na všechny poskytovatele internetových služeb, kteří pracují s obsahem třetích stran (mají být stanovena některý odlišná pravidla pro malé a střední podniky). Nařízení je primárně zaměřeno na nakládání a kontrolu obsahu poskytnutého provozovateli třetími stranami (například uživateli či jinými obchodníky). DSA přináší vymezení tzv. online platforem a zvláštní povinnosti pro provozovatele velkých online platforem. Online platformou by se měla rozumět každá služba, která spočívá v ukládání a dalším zveřejňování uživatelského obsahu. Mezi nově nařízené povinnosti provozovatelů velmi velkých online platforem bude patřit analýza rizik, poskytování informací orgánům veřejné moci anebo zvýšený dozor ze strany veřejné moci.

Protože jsou texty obou nařízení zatím ve formě návrhů a je tedy možné, že podoba finálního znění dozná změn.