Novinky

Novela insolvenčního zákona

11. 4. 2011
Jedna minuta čtení

Dnem 31. března 2011 vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona, která obnovuje právo insolvenčních věřitelů popírat pohledávky vůči ostatním věřitelům. Novela reaguje na nález Ústavního soudu, který zrušil některá ustanovení tohoto zákona. Věřitel nyní může podávat žalobu proti jinému věřiteli a tvrdit, že jeho pohledávka je neplatná, nezákonná nebo trpí jinými právními vadami. Další významnou změnou je zmírnění ustanovení o pokutě, kterou museli platit věřitelé, kteří o více než 50 % nadhodnotili svou přihlášenou pohledávku nebo hodnotu jejího zajištění. Nově již postih není automatický, ale rozhodne o něm soud na základě incidenční žaloby podané insolvenčním správcem.