Novinky

Zákon o elektronických komunikacích

31. 3. 2005
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů pod č. 127/2005 publikován zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), kterým se mimo jiné zrušuje stávající zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích. V souladu s právem Evropských společenství upravuje tento zákon podmínky podnikání a výkon státní správy (včetně regulace trhu) v oblasti elektronických komunikací s tím, že pokud není uvedeno jinak, nevztahuje se na obsah poskytovaných služeb. Tento předpis nabývá účinnosti již 1. května letošního roku.