Novinky

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

29. 8. 2008
Jedna minuta čtení

Ve sbírce zákonů byl pod číslem 300/2008 Sb. publikován zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2009 a upravuje tři hlavní oblasti právních vztahů.

První a zřejmě nejdůležitější z nich je zavedení datových schránek pro vzájemnou komunikaci mezi orgány veřejné správy a pro komunikaci právnických a fyzických osob s orgány veřejné správy. Zákon stanovuje povinné používání datových schránek (a tedy i povinnost komunikace s orgány veřejné správy tímto způsobem) pro vymezený okruh subjektů. Jedná se o právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, právnické osoby zřízené zákonem, organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáty, daňové poradce a insolvenční správce. Těmto subjektům bude datová schránka zřízena povinně.

Druhou zákonem dotčenou oblastí je problematika jednoznačné identifikace subjektů při elektronické komunikaci. Třetí oblastí, jež je zákonem řešena, je pak autorizovaná konverze dokumentů, tedy proces převodu dokumentů z tištěné podoby do podoby elektronické a obráceně.