Novinky

Nevýdělečné organizace 2005

9. 5. 2005
Jedna minuta čtení

V nakladatelství ASPI, a.s. právě vychází publikace s názvem “Nevýdělečné organizace 2005”, jejímiž spoluautory jsou kromě pracovníků naší kanceláře také Mgr Kristýna Kabelová a Ing. Jitka Náhlovská Ph.D. Kniha přínáší informace ohledně nevýdělečných organizací z pohledu daní a práva a poskytuje komlexní přehled v oblasti neziskového sektoru. Naleznete v ní vysvětlení a postupy řešení běžných problémů pracovníků nevýdělečných organizací.