Články
Ústavní, správní a trestní právo
Sdílet

Rozšíření dozorové pravomoci České obchodní inspekce

25. 2. 2024
3 minuty čtení

Vládní návrh zákona , který má významně novelizovat ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele , o kterém APEK své členy obšírně informuje, má přinést také podstatné změny do rozsahu dozorové činnosti České obchodní inspekce (ve stejném rozsahu má být tato pravomoc založena také obecním živnostenským úřadům). Vzhledem k tomu, že s kontrolami ČOI se obchodníci v praxi setkávají velmi často, je dle našeho názoru vhodné věnovat i této problematice pozornost.

Co se má konkrétně změnit? V současné době vykonává ČOI dozor pouze nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele. Některé povinnosti stanovené zákonem o ochraně spotřebitele sice mají určitý přesah i do soukromoprávní oblasti (kupříkladu povinnost informovat spotřebitele o rozsahu práv z odpovědnosti za vady), nicméně plnění většiny povinností vyplývajících z ustanovení tzv. spotřebitelských smluv v občanském zákoníku obchodníkem tomuto dozoru nepodléhá. „Sankce“ za jejich případné nesplnění jsou tak „pouze“ soukromoprávního charakteru, kdy v důsledku takového porušení dochází například k prodloužení doby pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem bez uvedení důvodu apod. Nicméně tato situace se má přijetím novelizace podstatně změnit, přičemž České obchodní inspekci má být nově založena pravomoc kontrolovat i dodržování některých ustanovení občanského zákoníku sloužících k ochraně spotřebitele. Které to konkrétně mají být?

Jednou z oblastí, kterou bude ČOI moci nově kontrolovat, je plnění informačních povinností obchodníkem před uzavřením smlouvy se spotřebitelem (zejména podle § 1811, § 1820, § 1824 či § 1826 občanského zákoníku). Podoba a rozsah těchto informačních povinností má v rámci novelizace doznat také změn, nicméně jejich rozsah je již v současné době značný. V této souvislosti je vhodné poukázat na skutečnost, že informační povinnosti podle ustanovení § 1811 občanského zákoníku dopadají na všechny podnikatele nabízející zboží či služby spotřebitelům, a to bez ohledu na to, zda tak činí v prostředí internetu či nikoliv (tyto informační povinnosti tak dopadají i na prodejce v kamenných provozovnách).

Kontrole ČOI mají dále podléhat také situace, se kterými je možné se nyní v praxi poměrně často setkat, kdy obchodník spotřebiteli automaticky přidává do košíku výrobky či služby (ustanovení § 1817 občanského zákoníku v jeho nové podobě). Taktéž má ČOI možnost kontrolovat plnění nově formulované povinnosti vydat „spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě“ a povinnosti k označení objednávkového tlačítka snadno čitelným nápisem „objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací (dle ustanovení § 1826a občanského zákoníku v jeho nové podobě). V neposlední řadě půjde o dodržování povinností v oblasti neprodleného potvrzování doručení objednávky (§ 1827 občanského zákoníku) a neprodleného potvrzování doručení odstoupení od smlouvy obchodníkovi učiněného prostřednictvím on-line formuláře (§ 1830 odst. 2 občanského zákoníku).

S podstatným zpožděním má být zakotvena také pravomoc ČOI v oblasti dozoru nad dodržováním nařízení (EU) 2018/302 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu.

 

Josef Aujezdský

Tento text byl advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský původně vyhotoven ve spolupráci se spolkem Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako právní oběžník č. 05/2022 určený členům tohoto spolku.

Vstupte

K dalšímu čtení

Ústavní, správní a trestní právo

Nová regulace zprostředkovatelských platforem

28. 6. 2024

>
Ústavní, správní a trestní právo

Rozhodnutí Nejvyšší správního soudu – zákaz prodeje o státních a jiných svátcích

28. 4. 2024

>