Novinky

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

8. 3. 2006
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 61/2006, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá tento zákon 15 dnů po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Hlavním důvodem novelizace je promítnutí Směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru, do českého právního řádu. Zákon podrobněji specifikuje případy, kdy jsou poskytované informace předmětem duševního vlastnictví. V této souvislosti dochází také k určité novelizaci autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).