Novinky

Nová služba – konverze dokumentů

28. 4. 2011
Jedna minuta čtení

Naše advokátní kancelář nově nabízí službu autorizované konverze dokumentu. Autorizovanou konverzí dokumentu se rozumí převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby či převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který je výsledkem takovéto autorizované konverze, má stejné právní účinky jako „standardní“ ověřená kopie. Právní otázky spojené s autorizovanou konverzí dokumentů blíže upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.