Novinky

Novela zákona o ochraně spotřebitele

13. 2. 2008
Jedna minuta čtení

Pod č. 36/2008 byla ve Sbírce zákonů publikována významná novela zákona o ochraně spotřebitele a dalších souvisejících zákonů, konkrétně zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů“. Předmětná novela neměla žádnou legisvakanční lhůtu a nabyla tak účinnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 12/2/2008. Od účinnosti noveny je v rámci českého právního řádu výslovně zhotoven obecný zákaz nekalých obchodních praktik, které narušují ekonomické chování spotřebitelů a které přímo ovlivňují rozhodnutí spotřebitele o obchodní transakci.