Novinky

Plánovaná změna sídla

5. 2. 2010
Jedna minuta čtení

V průběhu měsíce března 2010 dojde k plánové změně sídla naší advokátní kanceláře. Od letošního jara budeme mít možnost Vás přivítat ve větších prostorách na adrese Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1. Věříme, že tato změna přispěje k celkovému lepšímu komfortu klientů při využívání našich služeb. O dalších podrobnostech budeme pochopitelně včas informovat. Pro vyloučení pochybností zmiňujeme, že veškeré telefonické kontakty i adresy elektronické pošty zůstanou nezměněny.