Novinky

Software „z druhé ruky“

17. 1. 2012
Jedna minuta čtení

Na serveru LUPA byl dnes publikován článek advokáta naší kanceláře Josefa Aujezdského, jenž je věnován základním otázkám spojeným s problematikou vyčerpání práv na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu a zmiňuje i některé právní aspekty související s mimosmluvním užitím takové rozmnoženiny jejím dalším nabyvatelem.