Mašek, Kočí, Aujezdský a Nosko & Partners se stávají MKA Nosko
Více
Novinky

Software „z druhé ruky“

17. 1. 2012
Jedna minuta čtení

Na serveru LUPA byl dnes publikován článek advokáta naší kanceláře Josefa Aujezdského, jenž je věnován základním otázkám spojeným s problematikou vyčerpání práv na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu a zmiňuje i některé právní aspekty související s mimosmluvním užitím takové rozmnoženiny jejím dalším nabyvatelem.