Novinky

Přeměny obchodních společností

22. 4. 2008
Jedna minuta čtení

Dne 16. dubna 2008 byl pod č. 125/2008 ve Sbírce zákonů publikován zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Zákon nově upravuje přeměny obchodních společností a družstev, které byly doposud zpracovány v obchodním zákoníku, a odstraňuje tak některé významné nedostatky úpravy současné. Nový zákon zapracovává do vnitrostátního práva i příslušné předpisy Evropských společenství. Zákon nabyde účinnosti dnem 1. července 2008.