Novinky

Návrh zákona o službách informační společnosti.

15. 9. 2003
Jedna minuta čtení

Na webových stránkách Ministerstva informatiky je možno uvádět připomínky k návrhu zákona o službách informační společnosti a o změně zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nový zákon by měl upravovat odpovědnost poskytovatelů internetového připojení a poskytovatelů hostingu za obsah přenášených či uložených informací a problematiku „nevyžádaných obchodních sdělení“ (spamming). Státní dozor nad dodržováním tohoto zákona by měl vykonávat Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále návrh obsahuje změnu občanského zákoníku, konkrétně doplnění ustanovení hlavy páté o spotřebitelských smlouvách. Předpis by měl nabýt účinnost dnem přístupu ČR k Evropské unii.