Novinky

Důležitá informace pro občanská sdružení – nutná změna názvu

26. 2. 2007
Jedna minuta čtení

S účinností ke dni 3.7.2006 byla provedena podstatná novelizace právní úpravy názvu sdružení. Zatímco do uvedené doby zákon stanovil pouze, že název sdružení se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od účinnosti předmětné novely se musí název sdružení výrazně lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu Evropské unie a jejích orgánů; název sdružení musí obsahovat označení „občanské sdružení“ nebo zkratku „o. s.“. Podrobnější informace naleznete v sekci články.