Novinky

Rozsudek SDEU C-191/15

5. 12. 2018
Jedna minuta čtení

V právním oběžníku č. 3/2017 jsme se zabývali závěry učiněnými v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci Verein für Konsumenteninformation proti Amazon EU Sàrl (C-191/15). Tento rozsudek řeší dvě zajímavé oblasti. Za prvé, otázkou informační povinnosti podnikatele ohledně rozhodného práva pro případy uzavírání smluv přes internet se spotřebiteli usazenými v jiném členském státě. Za druhé, problematiku rozhodného práva v oblasti zpracování osobních údajů, tedy, která národní regulace v oblasti ochrany osobních údajů se použije, pokud internetový obchodník směřuje své podnikatelské aktivity i na území jiného státu.