Novinky

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR – elektronicky uzavírané pracovněprávní smlouvy

26. 5. 2024
Jedna minuta čtení

V právním oběžníku č. 09/2024 jsme se věnovali rozsudku Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 21 Cdo 2061/2021. Soud konkrétně řešil v tomto případě právní otázku, zda může platně dojít k uzavření platné dohody zaměstnance a zaměstnavatele, kteří jednají distančně, i za předpokladu, že při doručování písemností obsahujících nabídku dohody a její přijetí (akceptaci) nebyly dodrženy zákonné požadavky pro doručování písemností.