Novinky

Limitace náhrady škody

23. 10. 2013
Jedna minuta čtení

Právní oběžník č. 12/2011 připravovaný naší advokátní kanceláří pro členy sdružení Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jsme věnovali novele zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). Tento příspěvek je možné nyní nalézt také v sekci články naší webové stránky. Předmětná novela obchodního zákoníku změnila s účinností k 1.1.2012 právní regulaci v oblasti limitace náhrady škody. Předpokládá se, že tato novelizovaná úprava bude s účinností od 1.1.2014 opět nahrazena, a to ustanovením § 2898 nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).