Novinky

Pravidla pro vyřizování elektronické pošty

30. 11. 2004
Jedna minuta čtení

Ministerstvo informatiky dnes zveřejnilo dokument nazvaný „Best practice - pravidla pro vyřizování elektronické pošty“, který je určen orgánům státní správy, orgánům samosprávy a dalším právním subjektům, které rozhodují jako orgány veřejné moci. Dokument obsahuje doporučení pro vyřizování elektronické pošty orgány veřejné moci s ohledem na jejich povinnosti dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a s ohledem na prováděcí předpisy k tomuto zákonu.