Novinky

Nové znění nařízení Brusel I

30. 4. 2015
Jedna minuta čtení

Dne 15. ledna 2015 vstoupilo v účinnost Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. nařízení Brusel I). Toto nařízení nahrazuje původní nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, které upravovalo stejnou problematiku.