Novinky

Novela autorského zákona a počítačové programy

19. 6. 2006
Jedna minuta čtení

Do sekce články byl zařazen příspěvek naší kanceláře věnovaný některým dopadům novelizace autorského zákona na právní vztahy k software. Článek zmiňuje zejména novinky související s uzavíráním smluv v oblasti autorského práva, otázky užití počítačového programu pro osobní potřebu a problematiku tzv. oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu.