Novinky

Novela trestního zákona

18. 4. 2008
Jedna minuta čtení

Dne 1. července 2008 nabyde účinnost novela trestního zákona č. 122/2008 Sb. Novela provádí některé změny v obecné i zvláštní části trestního zákona a zavádí novou skutkovou podstatu trestného činu – Poškozování finančních zájmů Evropských společenství.