Novinky

Změna zákona o advokacii

15. 3. 2006
Jedna minuta čtení

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 79/2006, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Mezi nejvýznamnější změny, které tato novela zákona o advokacii přináší, patří zavedení institutu tzv. zaměstnaného advokáta a možnost výkonu advokacie ve formě společnosti s ručením omezeným. Publikovaný předpis však například obsahuje také změny obchodního zákoníku, konkrétně novelizaci ustanovení týkajících se obchodního rejstříku. Zákon nabude účinnosti 1. dubna 2006.