Novinky

Kontextová reklama a nekalá soutěž II.

14. 9. 2011
Jedna minuta čtení

V sekci články naší webové stránky byl publikován dnes příspěvek zabývající se problematikou protiprávního jednání v rámci kontextové reklamy. Tento text navazuje na náš předchozí příspěvek z této oblasti a je věnován zejména otázkám souvisejícím s rozhodnutím Evropského soudního dvora ve spojených případech C-236/08 až C-238/08.