Novinky

Role e-governmentu v budoucnosti Evropy

7. 11. 2003
Jedna minuta čtení

Na webových stránkách Ministerstva informatiky je vystaven český překlad sdělení Komise evropských společenství Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému ekonomickému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Role e-governmentu v budoucnosti Evropy“. Dokument zdůrazňuje roli e-governmentu při zlepšování kvality veřejných služeb, zejména při snižovaní čekací doby, zvyšování efektivity vynaložených prostředků a produktivity, prohlubování transparentnosti a odpovědnosti. Sdělení však také upozorňuje na problematické aspekty, které zavádění e-governmentu do praxe přináší, jakým je například i nedůvěra soukromých osob v on-line styky se státem.