Novinky

Proč je výměnná síť s DVD legální?

28. 3. 2007
Jedna minuta čtení

Na žádost redakce magazínu LUPA jsme připravili článek, jenž se zabývá problematikou nakládání s rozmnoženinami autorských děl. Příspěvek tak obsahuje základní informace ohledně právních aspektů vyčerpání práv autora na další rozšiřování rozmnoženin jeho díla a ohledně možností koncových uživatelů nakládat s těmito rozmnoženinami (DVD, CD). Článek se naopak netýká oblasti počítačových programů.